INS. TSTO KONE-KONSTAT OY
HENKILÖKONTAKTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Ins. tsto Kone-Konstat Oy
Valtatie 67 T2
90500 OULU
FINLAND

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja Hannu Vilppola
hannu.vilppola@kone-konstat.fi
puh. 010 666 7771

3. Rekisterin nimi

Henkilökontaktirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia henkilön kontaktitietoja käytetään muun muassa Ins. tsto Kone-Konstat Oy:n markkinointitoimenpiteitä, tiedotusta, viestintää, rekrytointia ja asiakassuhteiden luomista varten.

Pääsääntöisesti henkilökontaktit lähettävät sähköpostilla tarjouskyselyn tai työhakemuksen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin talletetaan vain henkilökontaktin itse antamat tiedot, joita voi olla muun muassa nimi, sähköpostiosoite ja yhteystiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kone-Konstat vastaanottaa henkilötietoja vain rekisteröidyltä itseltään. Tyypillisesti yhteydenotto tapahtuu sähköpostin välityksellä.

Kone-Konstat Oy:llä on internetsivuilla yhteystietojen lisäksi palautekysely ja ota yhteyttä -lomake, joiden kautta rekisterissä oleva voi lähettää tietoja itsestään niin halutessaan. Kone-Konstat Oy ei kerää automaattisesti tai manuaalisesti muita tietoja internetsivujen kautta, kuin mitä rekisteröity on itse päättänyt antaa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet ja henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot sijaitsevat lukitussa tilassa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta.

Rekisteröidyn lähettämä työhakemus poistetaan kokonaisuudessaan viimeistään vuoden kuluttua yhteydenotosta, eikä Kone-Konstat Oy:lle jää tällöin mitään tietoja työnhakijasta.

11. Oikeus tietojen tarkistamiseen, korjaamiseen ja poistoon

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötietonsa oikaisua, poistoa tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Pyyntö tiedon tarkistamisesta, korjaamisesta tai poistamisesta tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

________________________________________________________________________________________________
Ehtojen päivittäminen

Kone-Konstat Oy varaa oikeuden muokata tätä tietosuojaselostetta aika ajoin.

Päivitetty 13.1.2023