INS. TSTO KONE-KONSTAT OY
ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Ins. tsto Kone-Konstat Oy
Valtatie 67 T2
90500 OULU
FINLAND

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja Hannu Vilppola
hannu.vilppola@kone-konstat.fi
puh. 010 666 7771

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteriä käytetään Kone-Konstat Oy:n ja asiakkaan väliseen yhteydenpitoon, asiakassuhteen hoitamiseen, viestintään ja projektin hoitamiseen.

Kone-Konstat voi käyttää henkilötietojasi myös palveluidensa mainostamiseen, kyselyihin sekä tärkeiden tietojen lähettämiseen sekä Kone-Konstat Oy:n toiminnan kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Tietosisältö kattaa asiakkaalta itseltään saadut tiedot:

  • Yrityksen nimi
  • Yhteystiedot
  • Y-tunnus
  • Laskutustiedot
  • Yhteyshenkilöt (esim. projekteissa)
  • Yhteyshenkilöiden: nimi, sähköposti, työpuhelin, titteli/vastuualue

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakassuhteen kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet ja henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot sijaitsevat lukitussa tilassa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen voimassaolon ajan sekä sen jälkeen tarpeellisen ajan takuu- ja virhevastuiden hoitamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

11. Oikeus tietojen tarkistamiseen, korjaamiseen ja poistoon

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötietonsa oikaisua, poistoa tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Pyyntö tiedon tarkistamisesta, korjaamisesta tai poistamisesta tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

________________________________________________________________________________________________
Ehtojen päivittäminen

Kone-Konstat Oy varaa oikeuden muokata tätä tietosuojaselostetta aika ajoin.

Päivitetty 13.1.2023